Tìm kiếm nâng cao

Văn phòng cho thuê Quận 2 miễn phí dịch vụ

CAO ỐC BÁO PHỤ NỮ 1

CAO ỐC BÁO PHỤ NỮ 1

Nguyễn Đăng Giai, Quận 2
0m2
16$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC BLUE OFFICE

CAO ỐC BLUE OFFICE

Trần Não, Quận 2
54m2 - 14m2
15$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC WINHOME TN 1

CAO ỐC WINHOME TN 1

Trần Não, Quận 2
40m2
16.6$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC WINHOME TN

CAO ỐC WINHOME TN

Trần Não, Quận 2
0m2
15.1$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC GIC - TN

CAO ỐC GIC - TN

Trần Não, Quận 2
0m2
15$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
GIC TN 1

GIC TN 1

Trần Não, Quận 2
0m2
15$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC TN3

CAO ỐC TN3

Trần Não, Quận 2
0m2
6.2$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC GREEN PAX

CAO ỐC GREEN PAX

Trần Não, Quận 2
0m2
15.18$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC TN BUILDING

CAO ỐC TN BUILDING

Trần Não, Quận 2
140m2 - 280m2 - 420m2 - 560m2 - 700m2 - 70m2 - 140m2 - 210m2 - 280m2 - 350m2 - 420m2 - 70m2 - 140m2 - 210m2 - 280m2 - 350m2 - 420m2
15$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC TRẦN NÃO BUILDING

CAO ỐC TRẦN NÃO BUILDING

Trần Não, Quận 2
250m2 - 500m2 - 340m2 - 680m2 - 1020m2 - 1520m2
16$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC ĐÔNG TÂY BUILDING

CAO ỐC ĐÔNG TÂY BUILDING

Trần Não, Quận 2
160m2 - 320m2 - 480m2 - 640m2 - 80m2 - 160m2 - 240m2 - 80m2 - 160m2 - 240m2
20$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC NGUYÊN AN

CAO ỐC NGUYÊN AN

Nguyễn An, Quận 2
240m2
2.6$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC TN 2

CAO ỐC TN 2

Đường 19B, Quận 2
0m2
4.6$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC THE VISTA

CAO ỐC THE VISTA

Xa Lộ Hà Nội, Quận 2
350m2
14$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC SUNFLOWER MARKET

CAO ỐC SUNFLOWER MARKET

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
270m2
20.22$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC HAGL RIVER VIEW

CAO ỐC HAGL RIVER VIEW

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
0m2
6.3$/m2 (Phí DV 0 $/m2)
CAO ỐC G TOWER 1

CAO ỐC G TOWER 1

Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2
0m2
12$/m2 (Phí DV 0 $/m2)